Zjazd Oddziału Polskiego The Explorers Club odbył się 25 stycznia 2014 r. w Krakowie, w Hotelu Gródek o statusie muzeum archeologicznego. Zebrani przedstawili prezentacje multimedialne podsumowujące prowadzone prace, badania, podzielili się najświeższymi odkryciami, opublikowanymi książkami, omówili planowane projekty. Świetne spotkanie.  LINK.